ระหว่างการบินไทย กับ ประชาชน

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา จะเอายังไงระหว่างการบินไทย กับ ประชาชน

สำหรับดราม่าที่ดูเหมือนจะเป็นเนื้อหาของสาระก็สรุปคือ ประเทศไทยจะเอายังไงกับการบินไทยแน่แต่ดูงบการเงินดูอันตราการกักตุนแล้วเห็นได้อย่างชัดเจอว่าการบินไทยได้มีปัญหาอยู่3ข้อ 1 ผู้บริหารไม่มีประสิทธิภาพ 2พนักงานไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับ บริษัทได้เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ

ในอุสาหกรรมการบินในลักษณะเดียวกันและ 3การบินไทยไม่มีความสามารถในการแข่งขันในโลกที่อุสาหกรรมการบินนั้นได้เป็นแบบเปิดการบินไทยยังคงมีพฤติกรรมแข่งขันเหมือนยุคที่การบินไทยเป็นสายการบินผูกขาดในยุคที่การบินไทยเป็นคนที่เข้าไปกดดันรัฐบาลให้ตั้งกติกาว่าห้ามสายการบินอื่น ขึ้นบินไปที่เชียงใหม่

ห้ามสายการบินอื่นขึ้นบินไปที่หาดใหญ่ ห้ามสายการบินอื่นบินขึ้นไปที่ภูเก็ต ซึ่งในยุคนั้นความสัมผัสอุปถัมภ์ของผู้ที่ได้มีอำนาจจึงทำให้การบินไทยทำมาหากินแบบผูกขาดที่ได้บีบบังคับว่าคนที่ที่จะต้องการไปเชียงใหม่นั้น จะต้องมาขึ้นแต่การบินไทย บีบบังคับว่าใครที่จะไปภูเก็ตจะต้องขึ้นแต่การบินไทย บีบบังคับว่าคนที่จะไปหาดใหญ่

ก็จะต้องมาขึ้นแต่การบินไทยแต่ในตอนนี้ การบินไทยไม่ามารถที่จะทำแบบนั้นได้แล้ว เพราะฉะนั้นปัญหาของการบินไทยนั้นมันไม่ได้เป็นปัญหาของการขาดเงิน แต่มันได้เป็นปัญหาของการไม่มี วิสัยทัศน์ มันเป็นปัญหาของโรคงสร้างพื้นฐานด้านพนักงานที่ต้นทุนของพนักงานนั้นมันมีสูงมากจนเกินไปและมันก็ได้มาเป็นปัญหาที่มันไม่สามารถปรับตัว ถ้าหากว่ามันได้เป็นปัญหาอยู่แบบนี้อยู่อีก ต่อให้เติมเงินเข้าไปมันก็ยังคงจะเป็นปัญหาแบบเดิมอีกต่อไปหากจะเปรียบเทียบอย่างง่ายๆ

ให้รองนึกถึงร้านค้า สมมุติว่าเปรียบเทียบการบินไทยเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง 6ปี ที่ผ่านมาก็ทำเอา เจ๊งไปกว่า5.4พันล้านบาท อยู่ดีๆก็ได้เข้ามาบอกเจ้าของหุ้นก็คือกระทวงการคลังหรือหน่วยงานต่างๆว่า 6ปีที่ผ่านมาได้ เจ๊ง ไปแล้ว5.4พันล้านบาท และจะขอเพิ่มอีก 5หมื่นล้านบาท จากกำไร คำถามว่าจะมีใครมาเชื่อ

ในเมื่อเจ้าของร้านคนเดิมพนักงานเป็นคนเดิมแผนการขายเป็นคนเดิมถึงอย่างไรมันก็ไม่ทำให้เกิดการ มีกำไรขึ้นมาได้  พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา  เป็นคนที่ฝ่ายการบินไทย โดยเฉพาะสหภาพการบินไทยนั้น พยายามที่จะไปเกาะเกี่ยวเพราะหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างทางการเมืองที่สหภาพเคยสนุบสนุนการ รัฐประหาร ความสัมผัมทางการเมืองที่ผู้บริหารการบินไทยนั้นเคยได้สนับสนุน พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา จะช่วย  พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

นั้นจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบินไทยให้ต่ออายุต่อไปได้แต่ว่าดูจากภาพรวมแบบนี้แล้วเราคิดว่าสหภาพการบินไทยหรือพนักงานการบินไทยต้องยอมรับว่าณเวลานี้การบินไทยไม่มีอำนาจต่อรองในอดีตสหภาพการบินไทยความเชื่อถือในสังคมตกต่ำคนไม่เชื่อถือสหภาพการบินไทยในขณะที่ในปี57นั้นคนยังเชื่อสหภาพการบินไทยมากกว่านี้การบินไทยในสถานะองค์กรการอำนาจต่อรองไม่เหลืออะไรแล้วการขาดทุนที่สูงถึง6ปี 5หมื่นกว่าล้านบาท

ทำให้การบินไทยในแง่องค์กรก็ไม่มีอำนาจต่อรองกับ   พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้เห็นหลังจากนี้คือ   พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา จะเป็นคนที่ปล่อยข่าวเรื่องการฟื้นฟูการบินไทยให้มีการผ่านสือออกไปเรื่อยๆแต่ในที่สุดแล้วการฟื้นฟูในการบินไทยสู้  พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นั้นคนที่เจ็บมากที่สุดคือสหภาพแรงงานพวกคุณกำลังตกหลุมโจรของ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วคุณเข้าใจว่า พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นจะเข้ามาช่วยคุณเขาแค่หลอกใช้ให้เป็นเครื่องมือในการปกครองเฉยๆ

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  bk8thai