เพื่อนแปดประเภทที่ควรคบไว้ในชีวิต

ชีวิตคนเรานั้นเมื่อเกิดมาย่อมต้องมีเพื่อนและพวกพ้องธรรมดา แต่ในสุภาษิตไทยนั้น ได้มีคำกล่าวไว้ว่า คบคนพาล คนพาลมักพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตมักพาไปหาผล ซึ่งในโลกความเป็นจริงนั้น คำกล่าวที่ว่านี้ยังคงใช้ได้จริง การที่เรามีเพื่อเยอะแยะหลายคนอาจจะสร้างปัญหาให้กับคนที่มีเพื่อนไม่เยอะแต่มีเพื่อนแบบคุณภาพ ซึ่งการที่เพื่อนแบบคุณภาพนั้น เพื่อนที่ว่าควรจะมีลักษณะดังนี้

หนึ่ง ซื่อสัตย์และจริงใจ เพราะความจริงใจคือความสัมพันธ์ที่ดีของการคบหากัน ซึ่งคนจริงใจจะกล้าพูดกล้าคิดและแนะนำในสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่โกหกกัน หรืออวยกันจนให้เพื่อนหลงผิด

สอง รู้จักผิดชอบชั่วดี ดังคำกล่าวที่ว่าไว้ในข้างต้น เพราะการรู้จักผิดชอบนั้น คนประเภทนี้จะช่วยตักเตือนและชี้แนะเรื่องต่างๆให้กับชีวิตเราได้ข้อดีมากๆ และเค้าจะคอยสนับสนุนในสิ่งที่ควรและคอยห้ามเราในสิ่งที่ผิด ไม่ชักชวนกันไปในทางที่ไม่ดี

สาม มีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ เพราะการที่คนมีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ จะไม่ทำให้คนอื่นข้างกายเดือดร้อนไปด้วย เพราะการที่เราคบคนที่ไม่รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ บอกได้คำเดียวว่า เราคงต้องใช้ชีวิตกังวลอยู่กับความไม่สบายใจว่าวันนี้จะมีเรื่องเดือดร้อนมาถึงเรา

สี่ การให้เกียรติทุกคน ซึ่งเพื่อนที่มีความเคารพและให้เกียรติกับผู้อื่นอยู่เสมอนั้นเป็นคนที่น่านับถือ เพราะเค้าจะให้ความสำคัญกับทุกอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ดูถูกใคร ไม่ว่าเค้าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตาม ซึ่งเป็นเพื่อนที่น่าคบหาสมาคมด้วย

ห้า เพื่อนที่เป็นผู้ฟังที่ดี เพราะเราเชื่อเหลือเกินว่า คนที่รู้จักรับฟังคนอื่นอย่างตั้งใจ จะพ่วงคุณสมบัติของการไม่ตัดสินใครไปก่อนล่วงหน้าเหมือนกัน เวลามีเรื่องไม่สบายใจอยากระบายให้ใครฟัง หากมีเพื่อนแบบนี้เราคงสบายใจในการปรึกษา

หก เพื่อนที่เป็นเหมือนกระจกสะท้อน เพราะตัวเราเองคงมองไม่เห็นทุกมุมของตัวเรา ซึ่งในชีวิตก็ย่อมต้องการคนอื่นมาเป็นกระจกสะท้อน หากเราทำผิดพลาดมีเพื่อนคอยช่วยตักเตือนให้คำปรึกษาจึงเป็นเรื่องที่ดี

เจ็ด เพื่อนที่ใส่ใจและช่างสังเกต เพราะการที่คนหนึ่งคนจะใส่ใจทุกรายละเอียด ถือว่าเป็นคนที่น่าคบค้า จำสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจ

แปด เพื่อนที่พึ่งพายามยาม ซึ่งเพื่อนแนวนี้น่าจะเป็นเพื่อนที่หายากที่สุดในยุคปัจจุบัน ซึ่งหากเจอแล้ว เราควรจะรักษาเค้าไว้ให้ดีนะ เพราะไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่าย

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  bk8 fast