2สิ่งที่จะกลายเป็นมหาอำนาจ

สหรัฐอเมริกาจะเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่

สหรัฐอมเริกาจะได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่อพวกเขานั้นจะต้องสูญเสียสถานะของการเป็นประเทศที่มีมหาอำนาจของโลกนอกจากที่พวกเขาจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงใดๆได้แล้วประเทศสหรัฐอเมริกาจะดำดึ่งเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่ในตอนนี้ประเทศอเมริกายังอยู่ในสถานะที่ดีเพราะเงินสกูลดอนลาร์สหรัฐได้มีการนำถูกเอามาใช้ในการค้าระหว่างประเทศเกือบทั้งหมด

เงินดอนลาร์สหหรัฐได้รับการปฏฺิบัติเหมือนกับมาตฐานของทองคำใหม่และนั่นเองก็ได้ทำให้เศรษฐกิจของโลกสหรัฐได้มีความเสถียนรภาพเป็นอย่างมากแต่ในประเทศจีนก็ได้มีเจตจำนงอย่างที่สุดในการที่จะยุติจุดยืนของอเมริกาพวกเขาได้ประกาศต่อหน้าสาธารณะชนว่าแผนการของพวกเขาคือการผลักดันให้เงินสกุลหยวนของประเทศจีน

เข้ามาแทนที่เงินดอนลาร์สหรัฐและได้ให้เงินหยวนกลายไปเป็นเงินสกุลเงินในมาตฐานสำหรับในการค้าระหว่างประเทศและถ้าหากว่าพวกเขานั้นสามารถทำได้ประเทศอเมริกานั้นก็จะได้รับผลกระทบอย่างหนักแน่นอนแต่เมื่อใดก็ตามที่เงินดอนลาร์สหรัฐได้มีการสูญเสียการเป็นสกุลเงินของการค้าในระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะเข้าสู่สภาวะถดถอยของเศรษฐกิจ

ในเพียงชั่วข้ามคืน2%ของผลผลิตที่สำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีราคานำเข้าที่ได้มีการเพิ่มสูงขึ้นและราคาในการส่งออกก็จะลดลง ซึ่งจะส่งผลทำให้คนจำนวนมากทำให้สูญเสียงานของพวกเขาและในหลังจากนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาก็อาจจะต้องจำยอดต้องไปขอร้องให้ทางด้านแอฟริกาช่วยเหลือในเรื่องนี้

จะไม่มีการช่วยเหลือจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆระหว่างประเทศ

จีนอาจจะไม่ได้ใช้อำนาจใหม่ที่ได้มาในการเข้ายึดครองโลกและบังคับให้ทุกประเทศบนโลกนี้เป็นคอมมิวนิสต์หากว่าในข้อตกลงระหว่างในประเทศนั้นๆได้เป็นไปได้ด้วยดีจีนจะใช้วิธีและเงื่อนไขในการเจรจาที่อ่อนโยนมากจีนนั้นได้มีนโยบายอย่างเป็นทางการในการไม่แซกแซนในการทำงานของรัฐบาลแอฟริกาในขณะที่สหรัฐอเมริกามีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการกวาดล้างประเทศ

ที่ยังไม่ได้มีการพัฒนาและในการที่จะขับไล่เผด็จการออกไปจีนมักจะปล่อยให้ประเทศคู่ค้าได้มีการปกครองตนเองโดยที่จีนได้มีการลงทุนเม็ดเงินอย่างมหาสารในประเทศต่างๆเช่นซูดานและซิมบับเว ซึ่งได้เป็นกลุ่มที่มีตัวเลขการก่ออาชญากรรมด้านสิทธิมนุษย์ชนสูงโดยทางจีนจะปล่อยให้พวกเขาได้ปฏิบัติการของพวกเขาเอง

และจะไม่มีการแซกแซนใดๆจากหน่วยงานหรือจากองค์กรจากประเทศอื่นๆนั้นก็เป็นความแตกต่างที่สำคัญมากๆเมื่อเทียบกับยุคที่อเมริกานั้นเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกก่อทัพสหรัฐไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเท่านั้นแต่จะมีส่วนร่วมช่วยป้องปกประเทศของยุโรปรวมถึงประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเกือบทุกแห่งทั่วโลก

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เว็บพนันออนไลน์