ประยุทธ์บี้เงินยิ่งลักษณ์ค่าเสียหายจำนำข้าว

ซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงสัปดาห์นี้วันแรกของสัปดาห์รวมทั้งหลังจากนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนั้นสิ่งที่ท่านผู้ชมจะเห็นก็คือการขับเคลื่อนทางการเมืองของทั้งสองฝ่ายโดยจะมีฝ่ายทั้งที่อยากจะเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับฝ่ายที่จะต้องการขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

โดยทั้งหมดนั้นจะเป็นการประลองกำลังกันเพื่อสกัดการชุมนุมวันที่14ตุลาคมให้เป็นการชุมนุมที่มีผู้มาชุมนุมน้อยที่สุดและเชื่อกันว่าถ้ามีผู้ชุมนุมในวันที่14ตุลาคมน้อยลงโอกาสที่จะเกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญทันทีที่มีการเปิดประชุมสภาสมัยต่อไปหลังวันที่1พฤศจิกายนก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะไม่มีววันเกิดหากไม่การชุมนุมเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมหรือเดือนกรกฎาคม

เพราะฉะนั้นบรรยากาศทางการเมืองหลังจากนี้ไปในที่สุดแล้วทุกเรื่องมันก็จะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องนี้เพราะว่าจะทำยังไงให้ม็อบ14ตุลาคมให้มีคนออกมาร่วมชุมนุมน้อยลงหรือว่าจะทำอย่างไรให้การการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้มากขึ้น

นอกจากนี้ในสัปดาห์ที่แล้วเรื่องใหญ่ที่เป็นข่าวใหญ่ครอบคลุมครอบงำในบรรยากาศทางการเมืองไทยคือข่าวลือที่ไม่มีความจริงมากแล้วตั้งแต่ต้นแต่มันเป็นข่าวลือที่ได้ถูกปั่นอย่างต่อเนื่องจากสื่อฝั่งที่สนับสนุนการรัฐประหารหรือฝั่งสื่อที่สนับสนุนการโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยไม่ว่ารัฐบาลตั้งแต่ทักษิณ ชินวัตรตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรหรือแม้กระทั่งสถานการณ์สภาวะปัจจุบัน

ดังนั้นมันได้เป็นการปั่นข่าวถ้าเอาแบบคุณสนธิ ลิ้มทองกุลแกได้พูดในคลิปส่วนตัวของแกวว่าเป็นภาพที่สะท้อนฟ้าสท้านดินที่เขาได้ใช้คำแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นไทยรัฐออนไลน์ก็หยิบข่าวแบบนี้ภาพแบบนี้ไปขยายผลว่าฝั่งของคุณทักษิณชินวัตรฝั่งพรรคเพื่อไทยฝั่งคุณยิ่งลักษณ์จะมีการยุยงจจะมีการปรองดองจะมีการทรยศประชาชนครั้งใหญ่ไม่ยอมต่อสู่เพื่อประชาธิปไตยจะไปร่วมมือกับรัฐบาลเผด็จการตั้งรัฐบาลพระราชทานหรือบางคนก็คิดว่ารัฐบาลแห่งชาติขึ้นมา

ซึ่งนายประยุทธ์ จะเป็นนายกหรือว่าสูตรก็บอกว่าจะมีทักษิณเป็นที่ปรึกษาเศรษกิจหรือบางสูตรก็บอกว่าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจะตั้งรัฐบาลมีนายกใหม่ที่ไม่ใช่ประยุทธ์จะเป็นสูตรอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสูตรนายกทักษิณกลับไทยมาเป็นนายกเองในนามนายกพระราชทานหรือจะเป็นในสูตรการตั้งรัฐบาลแห่งชาติที่จะหนุนนายประยุทธ์เป็นนายกหรือในสูตรใหม่ก็คือพระราชทานพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลใหม่ไม่มีนายประยุทธ์เป็นนายกก็ตามในที่สุดแล้วทั้งหมดนั้นมันคือข่าวลือทั้งสิ้นแต่เป็นข่าวลือที่มีมูลที่จัดสร้างความระหองระแหง

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  letou ฟรีเครดิต

กฎหมายไทยศักดิ์สิทธิ์แค่ไหน

หลายๆครั้งที่เรามักจะเห็นคนทำผิดกฎหมายกันอย่างมากมายจนเหมือนกับว่าประเทศของเราไม่มีบทลงโทษอะไรที่ทำให้คนทำผิดตัวกลัวเลยเหรอ หรือว่ามีแต่คนทำผิดไม่เคยกลัว เพราะมองว่าผิดแล้วลงโทษนิดเดียว ก็ไม่จำเป็นต้องกลัว ทำให้เรามองว่าทำไมประเทศอื่นๆ คนทำผิดถึงกลัวกันจัง แต่ประเทศเราหล่ะ

ซึ่งหากมามองกันให้ลึกนั้น ปัจจัยใดบ้างที่มีผลทำให้คนในสังคมไทยไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งหากมองแล้วมีอยู่ 2 ประการ คือ ปัจจัยที่เกิดจากสภาพการณาแข่งขันในสังคมและปัจจัยอันเนื่องมาจาการบังคับใช้กฎหมาย

ซึ่งในปัจจัยประการแรกนั้น จากสภาพสังคมไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในทุกๆที่ และทุกๆเรื่อง จึงทำให้ผู้คนในสังคมเห็นผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง เกิดพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง บ่อยครั้งจึงทำให้มีการเลี่ยงกฎหมายหรือกระทำผิดเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบผู้อื่น

โดยที่ผู้กระทำผิด ไม่ต้องรับผิดหรือรับผลร้ายจากการกระทำของตนจนสังคมรู้สึกว่าคนเลี่ยงหรือทำผิดกฎหมายนั้นได้ประโยชน์ คนในสังคมจึงคิดตามกันว่าไม่เห็นจำเป็นต้องปฏิบัติหรือทำตามกฎหมายก็ได้ นั่นจึงทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายนั่นลดลง เช่นกฎหมายจราจรซึ่งเป็นกฎหมายที่สร้างความปลอดภัยร่วมกัน แต่คนไทยก็ยังฝืนและมักจะทำผิดกฎหมายกันบ่อยครั้งและไม่ได้มีบทลงโทษอะไร จึงทำให้คนทุกคนจึงทำตาม

ส่วนอีกประการหนึ่ง คือการขาดการบังคับใช้ของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน ดังที่เราเห็นกันบ่อยในสังคมไทย เพราะสังคมไทยมีสังคมระบอบอุปถัมถ์ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์รากลึกอยู่ในสังคมไทยแต่เดิมมาตั้งแต่ไหนแต่ไร และกำลังมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์

โดยไม่ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ทางสังคมมากขึ้นอีกต่อไป นั่นคือสิ่งที่ทำให้กฎหมายบ้านเราจึงไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหากจะมีการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง ในกระบวนการบัญญัติกฎหมายนั้นต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และการบังคับใช้กฎหมายนั้น

ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคัดกรองมาอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ และปฏิบัติกับทุกคนอย่างเสมอภาค เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความเป็นธรรม ซึ่งสมาชิกสังคมทุกคนต้องสำนึกถึงสิทธิและหน้าที่ของตนอย่างจริงจัง และเห็นความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ละเลยเอาแต่ความสะดวกหรือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง และถ้าหากทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง สังคมไม่ว่าจะส่วนไหนก็จะมีความศรัทธาและเคารพในกฎหมายไทยที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เสียที

 

สนับสนุนโดย  แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ

ลงทุนหุ้นกับหวยลงอะไรได้ผลตอบแทนดีกว่ากัน

สำหรับการลงทุนในหุ้นที่เราได้เฉลี่ยไปว่ามันจะเป็นยังไงบางในระยะเวลา20ปีลำดับแรกใส่ศูนย์บาทอันที่สองฝากรายเดือนคือทุกเดือนเดือนละ1,000บาทระยะเวลาต่อเดือน240เดือนเพราะว่าเขาใช้เป็นเดือนผลการตอบแทนคือ10%Annuallyคำนวลมาแล้วก็คือจากเดิมจะได้แค่240,000มาจาก1,000บาทระยะเวลาต่อเดือน240เดือนหรือว่า20ปีจะได้240,000แต่มันกลายมาเป็น723,986ได้เพิ่มมาขึ้น483,986กว่าบาทนี่มันคือส่วนต่างที่ัมันได้มาจากผลตอบแทนมาจากความรู้ที่คุณเรียนหรือจากประสบการวินัยที่คุณทำ

นอกจากนี้เราจะต้องมาดูในความเป็นจริงจากวันนี้คุณรายได้ไม่เยอะลงได้เดือนละ1,000บาทแต่พอผ่านไปอีก5-10ปีรายได้คุณจะต้องเยอะขึ้นกว่านี้จริงไหมเราว่าจริงๆเงินสุดท้ายมันไม่ใช่แค่นี้มันจากมากกว่านี้พอคุณมีรายได้มากขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนเป็น1,200บาทเป็น1,500บาทวันหนึ่งมันอาจจะเป็นเดือนละหมื่นก็ได้

เพราะฉะนั้นคูณยังสามารถที่จะจับเงินล้าน10ล้านจากการลงทุน ( ขอแค่คุณมีความรู้มีประสบการณ์มีวินัย ) เท่านั้นเองสม่ำเสมอ

นอกจากนี้เรามาดูในหวยกันบ้างใช้ระบบdcaเหมือนกันมันจะมีสองงวดใช่ไหม 500-500วันที่1กับ16รวมกันเป็น1,000บาทผ่านไปอีก20ปีแต่มันจะมีความยากตรงนี้แหละคุณว่าเลขท้าย3ตัว20ปีคุณคิดว่าคุณนั้นจะถูกหวยกี่ครั้งไม่รู้เหมือนกันคุณคิดว่าถูกกี่ครั้ง20ปีซื้อหวยให้ถูก3ตัวกี่ครั้งแล้วคุณเคยถูกกันบ้างไหม

โดยเราจะบอกว่านี่มันคือ3ตัวตรงและมันจะมีโอกาสที่ยากมาก1ใน1,000ที่คุณจะได้เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเขาให้1ต่อ400ถ้าคูณ10ก็ได้4,000ลง100ก็ได้40,000ลง1,000จะได้400,000ฟังดูมันเยอะและไม่แปลกใจทำไมคนถึงเล่นหวย

เพราะว่ามันได้เห็นเลขนี้เอาล่ะชีวิตฉันจะเปลี่ยนฉันจะร่ำรวยฉันจะสบายแต่ไม่เคยคำนวนถึงว่าในความเป็นไปได้มันต่ำมากลองดูง่ายๆก่อนแบบนี้ สมมุติว่า ลงทุนหวย2ทศวรรษถูก1ครั้งได้400,000อีกฝั่งหนึ่งได้ประมาณ800,000  20ปีเหมือนกัน

ซึ่งโดยจริงๆแล้วมันแตกต่างกันไปมากกว่าเยอะในหวย20ปีไม่มีการพัฒนาใดๆเพราะในระหว่าง 20ปีได้ทำอย่างเดียวเลยคือการเดา ต่อให้คุณถูกเดือนนี้และเดือนหน้าคุณกลับไปทำซ้ำแบบเดิมอีกได้ไหมก็ไม่ได้ “ คุณเคยเห็นใครทำแล้วได้หรือไม่ “ เพราะฉะนั้นมันก็คือดวงล้วนๆแล้วก็20ปีคุณไม่ได้เรียนรู้พัฒนาเลยสมองของคุณเท่าเดิมตรงกันข้าม

โดยเราจะกลับมาที่หุ้นในระยะเวลาตลอดเวลา20ปีเขาจะต้องศึกษาอ่านหนังสืออ่านงบการเงินตลอด20ปีเขาโตขึ้นกว่าอีกคนหนึ่งมากนายหุ้นจะเติบโตกว่านายหวยมากทางด้านสติปัญญาจริงไหมและถ้าวิเคราะห์หุ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆชีวิตของคุณมันก็จะดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเขาก็จะทำธุรกิจดีขึ้นคนที่ศึกษาหุ้น20ปีคุณคิดว่าเขาเก่งไหมสุดท้ายจะต้องเก่งอยู่แล้วและพอตอบแทนมันอาจจะได้มากกว่านี้

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  betbb

ซื้อยานเกราะล้อยางมูลค่าสูงถึง 4.5 พันล้าน

เอกสารของกองทัพหลุดพบกำลังช็อปปิ้งเพื่อซื้อยานเกราะล้อยางมูลค่าสูงถึง 4.5 พันล้าน

             มีเอกสารจากทางราชการหลุดออกมาจากกองทัพบกเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้ออุปกรณ์ของทางกองทัพทหารเอกสารดังกล่าวถูกนำมาแสดงใน Facebook ของ  รังสิมันต์โรม  ซึ่งเขาคือหนึ่งในกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยให้กับประชาชนโดยเขามีการนำเอกสารซึ่งอ้างว่าเป็นเอกสารลับที่มีการเซ็นสัญญากันแล้วเมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายนปีพศ 2563

โดยมีการระบุว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ทางกองทัพกำลังมีการจัดหาซื้อยานเกราะล้อยางรวมถึงอาวุธซึ่งจำนวนการสั่งซื้อมีมากถึง 50 คันด้วยกันและถ้าคิดเป็นราคาในการจัดซื้อในครั้งนี้นั้นต้องใช้งบประมาณถึง 4.5 พันล้านบาทเลยทีเดียว

โดยรังสิมันต์โรมได้มีการระบุว่าเอกสารดังกล่าวพบมีการเซ็นอนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อความใน Facebook ของรังสิมันต์โรมยังมีการระบายถึงสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำว่าการที่ต้องมาสั่งซื้ออาวุธให้กับทางทหารในช่วงนี้นั้นไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเพราะงบประมาณต่างๆควรจะนำมาเป็นรายได้ในการช่วยเหลือประชาชนมากกว่าที่จะไปซื้ออาวุธทั้งที่ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงสงครามแต่อย่างใด

เอกสารชุดนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่ามีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าหากว่ารัฐบาลได้มีการอนุมัติซื้อยานเกราะล้อยางจริงหรือซื้ออาวุธเพื่อใช้ในทางทหารจริงหรือได้ว่ารัฐบาลชุดนี้แย่มากทหารรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของประชาชนคงจะนำเงิน 4.5 พันล้านบาทนี้มาช่วยเหลือประชาชนได้มากโดยสามารถนำเงินเหล่านี้มาเยียวยาประชาชนโดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มให้ยุ่งยากและประชาชนก็ไม่ต้องมานั่งฆ่าตัวตาย

เพราะไม่มีเงินกินข้าวกันอยู่แบบนี้  การที่ซื้ออาวุธหรือแม้แต่เกาะยางรถยนต์ในช่วงเวลานี้ทำให้แรงเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดนี้กำลังผลาญเงินภาษีของประชาชนไปโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งถ้าหากเป็นความจริงนั่นแสดงว่ากำลังมีการใช้เงินเข้ากระเป๋าของตนเองอย่างแน่นอนเพราะถ้าหากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนจริงก็ไม่ควรจะออกเอกสารการสั่งซื้ออาวุธในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้ ประชาชนจะเข้าใจได้หากว่าตอนนี้เรากำลังทำศึกสงครามและรัฐบาลจำเป็นต้องซื้อรถเกราะถึงแม้แต่อาวุธขึ้นมาต่อสู้กับศัตรูแต่ตอนนี้ศัตรูของประเทศไทย

คือความอดอยากของประชาชนดังนั้นเงินมากมายถึง 4.5 พันล้านบาทจึงไม่ควรไปหมดกับการซื้ออาวุธแล้วนำมาเก็บไว้เฉยๆในคลังอาวุธแต่ควรนำมาช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบประมาณของรัฐบาลแล้วถ้าหากเป็นเรื่องจริงพวกเราควรจะต้องพิจารณารัฐบาลชุดนี้ว่าควรจะยังให้ดำรงตำแหน่งการบริหารประเทศต่อไปหรือไม่

 

 

สนับสนุนโดย  หวยออนไลน์บาทละ 950

ไอเดียในการทำธุรกิจที่เราควรรู้ก่อนลงมือ

การทำธุรกิจในช่วงนี้ถือได้ว่ากำลังซบเซา เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่กำลังทำร้ายประชาชนอย่างมาก ดังนั้นการประคับประคองในช่วงนี้ถึงเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะแย่มาก แทบจะไม่มีใครที่ดูแลธุรกิจของตนเองให้เหมือนเดิมได้ เชื่อได้ว่าหากใครที่คิดจะลงทุนหรือคิดจะทำธุรกิจในช่วงนี้จะต้องคิดหนักเอาการเลยแหละ

การทำธุรกิจนั้นเป็นการลงทุนที่ใครพอจะมีเงินในการลงทุนก็สามารถทำได้ด้วยกันทั้งนั้น แต่จะรู้หรือเปล่าว่ามันก็แสนจะยากอยู่นะที่จะต้องประคับประคองให้มันไปให้รอด ละยิ่งเศรษฐกิจเช่นนี้ด้วยแล้วก็ประคับประคองยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ เพราะว่ามันค่อนข้างที่ลำบากเอาการ ดังนั้นหากต้องการที่จะงทุนเราก็ควรจะต้องรู้สิ่งพื้นฐานเหล่านี้เพื่อเป็นการช่วยให้การลงทุนของคุณไปรอด

แม้ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำลงอยางไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าเรามีสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานอยู่เชื่อว่าอย่างไรก็คงรอดอย่างแน่นอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ประกอบไปด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะลงทุน  เงินในการลงทุนและรองรับในเวลาที่มีปัญหาทางด้านของธุรกิจนั้นๆ เงินทุนสำรอง แหล่งการผลิตที่สามารถหาได้แม้กระทั่งจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านของการขนส่ง ลูกค้าจะต้องเห็นข้อดีของสิ่งเหล่านี้และจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

การทำธุรกิจสามารถทำได้หลากหลายทางด้วยกัน ซึ่งต้องบอกว่าในการทำแต่ละอย่างนั้นสิ่งที่คุณควรจะคำนึงถึงก่อนลงมือทำนั่นก็คือการทำธุรกิจที่คนมักจะใช้อยู่บ่อยครั้งหรือมันเป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิต เพราะมันคือการทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจะสามารถประคับประคองธุรกิจของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดีแน่นอน

การทำธุรกิจจะประสบผลสำเร็จได้จำเป้นที่จะต้องมีความรู้และมีทักษะ โดยไม่เป็นการพูดเนื้อหาข้อมูลของธุรกิจของตนแบบมั่วๆ ซึ่งจะต้องมีคำพูดที่สามารถเชื่อถือได้และเป็นการซึ่งจะว่าไปแล้วถ้าหากคุณอยากประสบผลสำเร็จเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆควรจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้แหละที่เป็นตัวแปรสำคัญในการทำธุรกิจถ้าหากคุณทำอะไรมั่วหรือลงทุนแล้วมองว่าเดี๋ยวก็มีทางไปได้เองนั่นเท่ากับว่ามันเป็นการเสี่ยงที่จะทำให้คุณนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจเหล่านั้นได้อย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรที่ไม่มีความรู้มาก่อนเลยมักจะมีการลองผิดลองถูกและส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำให้เสียเวลาและเสียเงินไปใช้ประโยชน์

การวางแผนธุรกิจนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่บอกว่าการมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจกับต่างเหล่านั้นถือได้ว่าเป็นก้าวที่ดีสำหรับในการทำธุรกิจแต่ถ้าหากคุณไม่มีความรู้ทางด้านไรเลยเราแนะนำว่าคุณควรที่จะศึกษาก่อนที่จะลงมือทำเพราะว่ามันจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียได้น้อยซึ่งแน่นอนแต่ว่าถ้าหากว่าลงทุน ทำธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้ย่อมเป็นไปได้ยากและยิ่งไม่มีความรู้ไม่อยากพูดเลยว่ามันต้องพังพินาศอย่างแน่นอน

 

 

สนับสนุนโดย  สูตรหวยยี่กี หวยดี

ประเทศไทยไม่มีรับมนตรีคลังเศรษฐกิจพังกว่าที่คิด

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเข้มข้นแล้วก็ทั้งหมดของความเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นได้ชี้ให้เห็นถึงสัญญาทางเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาชี้ให้เห็นถึงปัญหาทางการเมืองที่เป็นปัญหารวมทั้งชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงด้านสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขนาดใหญ่ที่ใครต่อหลายคนเขามองว่าเดือนกันยายนนั้นจะเป็นเดือนที่ได้มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศไทย

ซึ่งอาจจะเป็นไปได้อยู่สามแบบไม่ว่าจะเป็นการยุบสภาไม่ว่าจะเป็นการลาออกหรือการทำรัฐประหารทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นไปได้เท่าๆกันทั้งสิ้นท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ถือว่าผันผวนสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีปัญหามาตลอดตั้งแต่ต้นปี

ตั้งแต่หลังนายประยุทธ์ได้เข้ามาแย้งอำนาจและก็รุนแรงมาขึ้นหลังสถานการณ์โควิดด้วยซ้ำไปสถานการณ์เศรษฐกิจนั้นการที่รัฐบาลนายประยุทธ์ได้สูญเสียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คือ คุณปรีดี ดาวฉาย ไปอย่างที่ไม่เคยมีใครรับรู้มาก่อนนั้นถือว่าเป็นสสถานการณ์ใหม่เป็นสถานการณ์ที่จะนำไปสู่วิกฤต

ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการบริหารประเทศวิกฤตของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือวิกฤตการแก้ไขปัญหาการเงินการคลังเพราะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถือว่าเป็นตำแหน่งหลักในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ใช่หัวเรือใหญ่ของทีมเศรษฐกิจก็จริงแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือตำแหน่งที่คุมเงินคุมรายได้ของประเทศคุมรายจ่ายของประเทศในเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศพังพินาศและจำเป็นที่จะต้องใช้เม็ดเงินในการกระตุ่นเศรษฐกิจของประเทศมหาสารนั้น

ซึ่งตำแหน่งคลังที่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นในอดีตเราอาจจะมีรัฐมนตรีคลังหลายคนที่สังคมไม่รู้จัดอย่างเช่นคุณอภิศักดิ์ คุณอุตตมะ อย่างเช่นคุณสมหมายภาษี แต่ว่ายิ่งวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ยิ่งวิกฤตโควิดยังไม่ยุติลงมากเท่าไหร่บทบาทคลังถือว่าเป็นบทบาที่มีความสำคัญ

นอกจากนี้การที่รัฐบาลได้สูญเสีย คุณปรีดี ดาวฉาย ไปนั้นมันได้เป็นการสูญเสียที่ถือว่าติ่งเหลวอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นในส่วนของหัวหน้าทีมนั้นได้แก่หม่อมอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรหรือคุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ต้องบอกเลยว่าเรื่องของการบริหารนั้นมีปัญหามีเรื่องบกพ่องฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่ได้ก็จริงแต่ว่าการสูญเสียหม่อมอุ๋ยได้สมคิดมาในแง่บารมียังถือว่ายังพอไปได้แต่เมื่อหม่อมอุ๋ยหลุดไปหม่อมอุ๋ยหลุดไปได้คุณสุพัฒนพงษ์ มาชื่อชั้นทางการเมืองไม่สามารถที่จะเทียบได้กับหม่อมอุ๋ยและสมคิดจาตุศรีพิทักษ์

เชื่อว่าเวลานี้คนในประเทศไทยเกือบครึ่งประเทศในเวลานี้ไม่มีใครรู้ว่าคุณสุพัฒนพงษ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเป็นคนที่ดูแลเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลทำหน้าที่แบบสมคิดคือใครเราเชื่อว่าคนไทยร้อยละ70%ไม่รู้ว่าคุณสุพัฒนพงษ์คือใคร

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  รวมเว็บหวยออนไลน์

กักตัวอย่างไร ให้หัวใจยังรู้สึกมีอิสระ

จากสภาวการณ์ที่คนเราในสังคมตอนนี้ ต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน ให้เหมาะกับสภาพความเป็นอยู่ในสังคมที่ต้องมีการเว้นระยะห่างซึ่งกันและกัน เพราะถ้าชีวิตยังต้องดำรงและเดินต่อไปในสภาพที่ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรนั้น สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือการปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์โควิด เพื่อความอยู่รอดทางร่างกาย และความรู้สึก ซึ่งการกักตัวเองนั้น

เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกระทำเพื่อชาติในเวลานี้ ยิ่งอัตราการติดเชื้อของประเทศมากขึ้นเท่าไหร่จำนวนคนที่ต้องต้องทำการกักตัวเองยิ่งต้องมากขึ้นเท่านั้น และมีการความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกดอัตราการแพร่ระบาดนั้นให้น้อยลง แต่คนหลายๆคนที่กักตัวเองอยู่ที่บ้านนั้น จากการที่เคยได้ใช้ชีวิตอิสระมาก่อนที่ออกไปไหนมาไหนทุกวัน

อาจจะไม่คุ้นชินและเริ่มรู้สึกเครียด สิ่งที่ต้องทำและสำคัญต่อจิตใจนั้นก็คือ ผลกระทบทางจิตใจในระหว่างที่เราทำการกักตัวเอง ปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกักตัวเอง รวมไปถึงเทคนิคในการลดผลกระทบทางจิตในระหว่างการกักตัวเอง  ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ต้องพยายามที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจ

เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้ อาจส่งผล ให้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองลงไปและเกิดสภาวะความเครียดจากการปรับตัวไม่ได้ จนมีผลให้ซึมเศร้าจากความรู้สึกโดดเดี่ยว ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือ

สร้างตารางเวลาแต่ละวันให้กับตัวเอง ด้วยการกำหนดสิ่งที่ต้องทำไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การพักผ่อน การกิน รวมไปถึงการออกกำลังกาย เพื่อให้ในแต่ละวันมีกิจกรรมที่ผสมปนเปกันไป และรักษาการเชื่อมโยงกับผู้คน ด้วยเทคโนโลยี ที่ถูกพัฒนามาไกลมาบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการคุย Face time กับเพื่อนหรือคนรัก เพื่อให้เกิดอารมณ์ผ่อนคลาย ที่ไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวหรืออ้างว้าง

และเปิดรับข้อมูลข่าสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เป็นประจำ และรับมันอย่างพอดี ไม่มากจนทำให้เกิดความเครียด หรือน้อยเกินไปจนรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้อะไร และจงเริ่มเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ ที่เราสนใจ หรือจำเป็นหากทุกอย่างชีวิตกลับมาเป็นปรกติเหมือนเดิม คุณก็จะได้มีความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาชีวิตต่อไป และควรแบ่งเวลาเงียบๆ

มานั่งสมาธิ อย่างสงบสักสิบนาที เพื่อไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่าน และยังได้ใช้เวลาไตร่ตรองกับสิ่งที่ผ่านมาในอดีตด้วย อย่างน้อยสิ่งที่ทุกคนทำในตอนที่วิกฤติการณ์นี้ไม่เป็นใจให้กับใคร จงโปรดรู้ไว้ว่า อิสรภาพที่คุณกำลังปิดกั้นตัวเองอยู่นี้ คือการช่วยสังคม ประเทศและโลกใบนี้ที่เรายังรักอยู่ด้วยกันต่อไป

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  โหลดบาคาร่าออนไลน์

เกล็ดความรู้เกี่ยวกับภาษีประชาชน

เรามาเปรียบเทียบกับการจ่ายภาษีของประเทศไทยกับประเทศอเมริกาดูกันหรือไม่ว่ามันเป็นยังไง อเมริกามีประชากรประมาณ300ล้านคน เราให้คุณท้ายว่ามีคนยื่นจ่ายภาษีเท่าไหร่ประมาณสูงถึง43%นิดตกเป็นประชากรประมาณ150ล้านคน ภาษีที่เก็บได้เท่ากับ47.6ล้านล้านบาท แม่เจ้ามันเยอะมาก ต่อหัวต่อคนที่ เอมริกา จ่ายภาษีอยู่ประมาณ3.3แสนบาท/คนจากนั้นเรามาดูที่ประเทศไทยกันบ้างดีกว่า

 

ประเทศไทยมีประชากรประมาณ70ล้านคนเรามีคนยื่นภาษีอยู่ประมาณ16%ภาษีที่เราเก็บได้ประมาณ 0.3ล้านล้านบาทตกต่อหัวต่อคนอยู่ที่ประมาณ29,000บาท/คนดูจากตัวเลขแล้วก็น่าจะเห็นกันใช่ไหมว่ามันชั่งแตกต่างกันเหลือเกินจริงอยู่ที่ว่าประเทศอเมริกามีประชากรเยอะกว่าใหญ่กว่าก็จริงแต่ก็เห็นใช่หรือไม่ว่าการยื่นสัดส่วนของภาษีก็มากกว่าเช่นกันทีนี่ไม่ต้องแปลกใจว่าพอเงินภาษีของเขาเยอะก็สามารถที่จะนำเอาไปสร้างประโยชน์พัฒนาประเทศเศรษฐกิจสังคมและอื่นๆอีกมากมาย

ซึ่งเราไม่ได้จะบอกว่าประเทศอเมริกานั้นดีไปกว่าเราแต่เรากำลังจะบอกว่าเงินภาษีมันมีความสำคัญจริงๆในการที่จะพัฒนาประเทศชาติทีนี่เรามาดูกันว่าเมื่อเขาได้ภาษีมาแล้วมันจะถูกนำเอาไปใช่อะไรบ้างถ้าแบ่งตามลักษณะจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะเดียวกัน คือ บริหาร เศรษฐกิจ และ การศึกษา แต่ถ้ามองตามจำนวนเงินมันจะถูกแบ่งออกไปใช้5งบหลักด้วยกัน งบการศึกษา งบผู้สูงอายุ งบกองทัพ งบโรงพยาบาล และ งบตำรวจ เราเชื่อว่าทุกคนก็คงจะเคยได้ยินประโยคว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่กำลังจะพัฒนาจำได้เลยในช่วงเรียนคุณครูเขาได้บอกว่าประเทศของเรานั้นกำลังจะพัฒนาจนมาถึงตอนนี้แต่งงานแล้วอายุ42แล้วประเทศของเรามันก็ยังคงกำลังพัฒนาอยู่40ปีแล้วนะ

ซึ่งเราก็เลยสงสัยว่าประเทศกำลังพัฒนาแล้วมันวัดกันยังไงเราเลยเอาคำตอบมาฝากกัน

จริงแล้วประเทศพัฒนาแล้วเขาได้ดูหลายอย่างด้วยกัน หลักๆเลย ภาคเศรษฐกิจ ภาคการผลิต ภาคการบริการ ระบบสาธาณูปโภค ตัวที่ัดได้แม่นยำที่สุดเลยคืออะไรรู้หรือไม่มันคือรายได้ต่อหัวและต่อคน ธนาคารโลก เขาได้มีการแบ่งกลุ่มในโลกทั้งหมดออกมาเป็นหลักๆ3กลุ่มด้วยกัน ก็คือ รายได้น้อย รายได้ปานกลาง รายได้สูง ตัวนี่เขาเรียกว่า รายได้ประชาชาติ 

ซึ่งประเทศไทยเราได้อยู่กลุ่มสองหรือว่ารายได้ปานกลางให้ตอบว่ากี่ปีแล้วเราอยู่มาแล้ว44ปีด้วยกันรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนของประเทศไทยเราอยู่ที่ประมาณ189,000บาท/คน/ปี

เมื่อหาร12ออกมาแล้วก็ตกคนละ15,000บาท/เดือนเขาได้มีการวิจัยเอาไว้ว่าถ้าGDPของเราเติบโตปีละ3.5%ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเขาคาดกันว่าเราจะใช้เวลา30ปีเราจะได้เข้าไปสู้ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือรายได้สูงและเมื่อเราได้ไปถึงเราก็จะได้เข้าไปอยู่ในประเทศเพื่อนๆของเราที่จริงๆแล้วอยู่ใกล้เรามากเลย เช่น สิงค์โปร ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ เป็นต้น

ลงทุนกับหุ้นในช่วงที่ภาวะวิกฤติกำลังแย่นี้ดีไหม

กฎของการเล่นหุ้นนั้น นักลงทุนส่วนใหญ่จะรู้ดีอยู่แล้วว่า จะทำอย่างไรให้ได้กำไรจากการเล่นหุ้น ก็แค่ง่ายๆ คือ ซื้อในช่วงเวลาที่หุ้นตก และขายให้ได้ในเวลาที่หุ้นขึ้น แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง มันไม่ได้ง่ายไปขนาดนั้น เพราะการเล่นหุ้นให้รวย มันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเหลือของเงินทุน การอ่านเกม และจังหวะ ทุกอย่างต้องสัมพันธ์และลงตัวกันอย่างพอดี และหากนักลงทุนคนใดก็ตามที่อยากจะเล่นหุ้นในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤติและหุ้นตกขนาดนี้ ก็ลองคิดดู ซึ่งหุ้นในช่วงนี้ที่ได้รับผลกระทบหนักๆ ก็จะมีอยู่สี่กลุ่มด้วยกัน 

เจ้าของห้างที่ปล่อยเช่าพื้นที่ เป็นหุ้นที่น่าเจ็บหนักไม่ใช่น้อย และอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าและคายไม่ออก เพราะจำเป็นต้องลดค่าเช่าหรืองดเก็บค่าเช่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือร้านที่ขายของไม่ได้ เช่น CPN, SF, PLAT, MBK , BKER

ห้างขายสินค้า เวลาพูดถึงห้าง เราอาจจะคิดถึงแต่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เดอะมอลล์ โรบินสัน แต่ในความเป็นจริงมันยังครอบคลุมมากกว่านั้น ทั้งห้างที่ขายวัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ ไม่ว่าจะเป็น HMPRO, GLOBAL, DOHOME, ILM, CRC

ร้านอาหาร ยอดขายหายวับไปกับตา จากลูกค้าที่นั่งทานที่ร้านได้ กลับต้องปรับกลยุทธ์มาเป็นส่งตามบ้านกัน แต่กลยุทธ์นี้จะยุ่งยากและเกิดความลำบากกับร้านพวกชาบูและปิ้งย่าง และบุฟเฟต์ไม่น้อย CENTEL, MINT, M, AU, SNP, JCKH

ร้านค้าที่ขายของในห้างที่นอกจากพวกร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้า ร้านขายหนังสือ ร้านขายไอที ร้านขายเพชร หรือแม้แต่โรงหนัง ได้รับผลกระทบกันหมด เช่น COM7, MAJOR

แน่นอนว่า กลุ่มพวกนี้ราคาหุ้นร่วงลงมาเยอะตามคาด แล้วเราควรจะลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้หรือเปล่า คำถามคือ

ปิดห้างอีกนานแค่ไหน ตอนแรกบอกถึงสิ้นเดือนมีนาคม จากนั้นขยับเป็น 12 เมษายน และตอนนี้กลายเป็น 30 เมษายน คำถามคือหลังจากหนึ่งเดือนนี้ สถานการณ์จะดีขึ้นหรือยัง และดีถึงขั้นขนาดที่จะกลับมาเปิดกิจการได้หรือเปล่า จึงอยากลองให้เผื่อใจถึงผลกระทบต่อกำไรขาดทุน ที่อาจจะมากขึ้นได้ถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อ

รอดหรือเปล่า ต้องดูแค่ระยะสั้นก่อน ว่ากิจการเหล่านั้นถ้าต้องหยุดขายของสามถึงหกเดือน สภาพคล่องบริษัทจะไหวไหม กระแสเงินสดดีไหม ต้องหมุนเงินตลอดเวลาหรือไม่

ดังนั้นการเล่นหุ้นไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่เรื่องของโชคเพียงอย่างเดียว แต่มันเป็นเรื่องของการอ่านเกมที่ชาญฉลาดและมีใจหนักแน่น เพราะถ้าโลเลลังเลไปมา จากกำไร ก็อาจจะเป็นขาดทุนได้

 

สนับสนุนโดย  คาสิโนสด

ทำงานที่บ้านก็หารายได้เสริมกันได้นะ

หลายคนที่หางานทำที่บ้าน หาได้ไม่ยากอย่างที่คิดถ้าคุณไม่เลือกงาน หนักเอาเบาสู้ ยังไงก็รอด

ไม่ต้องหวั่นกลัวตกงานเพราะเราเป็นนายตัวเอง แค่คุณรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณต้องทำ แค่นี้รับรองหาเงินจากการทำงานอยู่บ้านได้สบาย เรามาดูกันดีกว่าว่ามีงานไหนที่จะทำให้คุณมีรายได้เสริมกัน

การทำงานฝีมือ แบบ Handmade – งานฝีมือเป็นงานที่จะหาเงินได้นะ เพราะงานที่ทำจากฝีมือ หรือ Handmade นั้นจะมีเพียงเราเท่านั้นที่ผลิตหรือทำมันขึ้นมาเองได้ แล้วเราก็สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์หรือเว็บไซด์ของตัวเอง นำสินค้าของเราเองไปขายในนั้นได้ โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะซ้ำกับใครๆอีกด้วย เพียงคุณหาทักษะที่คุณถนัดและทำมันมาจากฝีมือของคุณดูสิ

งานคีย์เอกสาร – เพียงแค่คุณมีความรู้ความสามารถในการใช้ Computer และ โปรแกรม Microsft Office อย่าง Word, Powerpoint, และ Excel ก็สามารถหารายได้เสริมได้แล้ว เพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีบริษัทต่างๆที่ต้องการหาคนคีย์ข้อมูลลงไฟล์เพื่อเก็บไว้ support และ เป็น data base ของบริษัท ถ้าคุณสละเวลา 2-3 ชั่วโมง/วัน รับรองคุณได้เงินหมื่นเป็นรายได้เสริมแน่นอน

งานแปลภาษา – หากคุณเป็นคนที่มีความสามารถด้านภาษา สามารถใช้ได้หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาที่หาคนเชี่ยวชาญเฉพาะทาง คุณจะสามารถหางานได้จากการแปลภาษา โดยคุณรับงานเอกสารต่างๆ หรือ แปลการ์ตูน เพียงแค่นี้คุณก็สามารถสร้างรายได้แล้วนะ

งานด้านกราฟฟิก – ต้องบอกเลยว่าหากคุณมีความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆ อย่าง lllustrator, Premier Pro, และ Photoshop เพียงแค่นี้คุณก็สามารถหารายได้เสริมแล้ว เพราะเว็บไซด์ต่างๆหรือสินค้าใหม่ๆ ยังคงต้องการคนสร้างกราฟฟิกสำหรับโปรโมทสินค้าหรืองานของเค้านั้นเอง เพราะฉะนั้นหากเป็นงานเกี่ยวกับกราฟฟิก คุณสามารถทำที่บ้านได้และไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีงานทำ

ทำ Youtuber – ยุคนี้การที่เราเป็นเจ้าของช่องเราเองหรือ เรียกว่า Youtuber จะสร้างรายได้ เพียงเพราะมีคนมาดูวิดิโอที่คุณได้ลงในช่องของคุณ และการที่ content ของคุณถูกใจคนหลายคนให้เค้ามาดูวิดิโอคุณมากขึ้นเรื่อยๆ ทาง Youtube จะเลือกช่องคุณเป็นหนึ่งในช่องทางที่ปล่อยโฆษณา ซึ่งคุณจะได้เงินจากตรงนี้  และยิ่ง Content ของคุณมียอดวิวมากขึ้นเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งสามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นอีกด้วย

แค่คุณเลือกทำในสิ่งที่คุณชอบหรือถนัด รับรองคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากที่บ้านได้แน่นอน และที่สำคัญคุณจะสามารถมีรายได้ไม่ขาดมือของคุณอีกเลยก็ได้นะ

 

สนับสนุนโดย  dewabet